PODACI O FIRMI

 

Ime Pozicija E-mail
Branislav Bajić Direktor bbajic@amcafrodita.rs
Afrodita Bajić Zamenik direktora afrodita.bajic@amcafrodita.rs
Marijana Bajić Rukovodilac marketinga marijana.bajic@amcafrodita.rs
​Olivera Randjelović Menadžer maloprodaje olivera.randjelovic@amcafrodita.rs

Mirjana Sinđ

Menadzer veleprodaje mirjana.sindjic@amcafrodita.rs
Dejan Rakić Menadžer nabavke dejan.rakic@amcafrodita.rs
Vladimir Konrad IT Manager vladimir.konrad@amcafrodita.rs
Valentina Obradović Kreator valentina.obradovic@amcafrodita.rs
Bojan Božić Kreator bojan.bozic@amcafrodita.rs

 

Sedište firme: Cara Dušana 212, 11080 Beograd-Zemun
Tel/fax: +381 11 3340 159; +381 11 3236 798

Proizvodnja i komercijala: Beograd, Cara Dušana 212, 11080 Zemun
Tel/fax: +381 11 2197 636; +381 11 2197 741; +381 11 2614 446
e-mail: office@amcafrodita.rs
web: www.amcafrodita.rs

 

Matični broj: 07478062
Registarski broj: 01807478062
PIB 100066344
Žiro račun dinarski: 220-52611-78 ProCredit Bank
Šifra delatnosti: 14.13